Zielona Góra

A A A

znak pierwsza pomoc

Dnia 09.02.2020 w Uniwersyteckim Centrum Symulacji Medycznych  zakończyło sie pierwsze "Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - instruktora pierwszej pomocy".

DSC 0127Na uroczystej gali zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w zielonogórskiej Palmiarni dnia 21 listopada 2019 dokonano podsumowania programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części uroczystości Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wręczył nagrody "Laur Bezpieczeństwa".

Pan Marek Kosiak - specjalista ds. BHP z długoletnim doświadczeniem pracy w zakładach górniczych przedstawił niezwykle interesujące problemy bezpieczeństwa w swojej branży. Seminarium szkoleniowe pt: BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM PROWADZĄCYM WIERCENIA OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH NA ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW odbyło się 13 czerwca 2019 roku.

26 kwietnia 2019 odbyło się Posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. Uroczystość związana jest z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia). Jego obchody służyć mają podniesieniu świadomości w zakresie skutecznej ochrony zatrudnionych, unikania wypadków i chorób zawodowych. Doniosły charakter spotkania nadał przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jerzy Łaboński oraz Franciszek Grześkowiak wręczyli rocznicowe medale za długoletnią pracę na forum Lubuskiej Komisji Ochrony pracy. Uhonorowani zostali:

 • Dr Stanisław Iwan, Przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
 • Jerzy Brąglewicz, przedstawiciel ZR NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.
 • Dr Bożenna Telec, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
 • Bożena Ronowicz, Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze
 • Prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, reprezentujący Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Prof. dr hab. inż. Edward Kowal, reprezentujący Zakład Ergonomii i Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 • Zenon Bambrowicz, Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa
 • Dr Tomasz Gajewski, Wojewódzki Konsultant Medycyny Pracy
 • Marian Kaproń, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
 • Jan Kotowski, Prezes zielonogórskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

 

  

Jak co roku o tej porze odbył się finał konkursu plastycznego "BHP w Szkole i Sporcie". Konkurs zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie i zielonogórski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pod patronatem Burmistrza Sulechowa i Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. W konkursie udział wzięli uczniowie z siedmiu szkół z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach, do ostatecznej oceny przez Komisję konkursową nadesłano 183 prace. Oddział lubuski OSPSBHP został uchonorowany przez Okręgowego Inspektora Pracy Jerzego Łabońskiego listem dziękczynnym za zaangażowanie w realizację konkursu "Bezpieczna Szkoła". Szczególne podziękowania złożono Panu Julianowi Kozłowskiemu głównemu organizatorowi konkursu.

W dniu 11.04.2019 odbyło się w naszym oddziale stowarzyszenia seminarium szkoleniowe nt. Bezpieczeństwo maszyn - produkty, rozwiązania i usługi firmy PILZ. Swoim zaskakująco bogatym doświadzczeniem w dziedzinie bezpiczeństwa maszyn podzielił się z nami Pan Jacek Konopko - Dyrektor sprzedaży Pilz Polska Sp. z o.o. Materiały z seminarium dostęne są dla członków stowarzyszenia po zalogowaniu.

13.02.2019 o godz. 17:00 w auli nr 44 na Wydziale Mechanicznym UZ odbędzie się seminarium na temat: „Kleszczowe zapalenie mózgu, a medycyna Pracy. Jak zapobiegać rosnącemu zagrożeniu”, wykład będzie przygotowany i wygłoszony przez panią prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Pedrycz – Wieczorską. Jednocześnie w trakcie zebrania odbędą się: - wybory delegatów oddziału na walne zebranie wyborcze władz stowarzyszenia; - wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej.

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w zielonogórskiej Palmiarni dnia 22 listopada 2018 dokonano podsumowania programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części uroczystości Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wręczył nagrody "Laur Bezpieczeństwa". Nagrody rozdano w trzech kategoriach:

W kategorii - Ledzie nauki, techniki i medycyny pracy nagrodę otrzymał

 • dr n. med Roman Pilecki - specjalista medycyny pracy i otolaryngolog

 

W kategorii - Pracodawcy przyznano dwie nagrody:

 • Sylwia Borzęcka właściciel firmy Orchidea - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
 • INGRAM MICRO CFS FULFILMENT Sp. z o.o. - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

 

W kategorii - Pracownicy służby BHP

 • Kamil Tatyrża - Medal "Laur Bezpieczeństwa"
 • Roman Skopczyński - Statuetka "Laur Bezpieczeństwa"

  

Nastepnie Jerzy Łaboński przekazał specjalne podziękowania za długotrwałą współpracę i  działania na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i stanu praworządnośći w stosunkach pracy przedstawicielom Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze: Janowi Kotowskiemu, prezesowi Oddziału, Grzegorzowi Dudarskiemu, wiceprezesowi i Julianowi Kozłowskiemu, członkowi Zarządu.

  

Najbliższe seminarium szkoleniowe dla członków OSPSBHP odbędzie się 25.10.2018 o godzinie 17:00 w sali nr 131 bud. A-10. Seminarium nt. "Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy" wygłosi pani dr inż. Bogna Uździcka - współwłaścicel Ośrodka Badania Warunków Pracy MODUS w Zielonej Górze. Serdecznei zachęcamy do uczestnictwa również studentów kierunku BHP.

II Forum zorganizowane w dniach 1-2.10.2018 przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, zorganizowane pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski.

II Forum miało na celu podtrzymanie i pogłębienie ubiegłorocznej dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Ideą wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP. Zachęcamy do zapoznania się z relacją zamieszczoną na oficjalnej stronie Forum: Relacja z II forum bhp  OSPS BHP

 

 

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony