Zielona Góra

A A A

 

 

 


Nagrody przyznane przez OSPSBHP Oddział w Lublinie

Krzysztof Goldman - został nagrodzony Medalem Laur Bezpieczeństwa.
Uchwałą Zarządu Oddziału Lublin dnia 19.09.2019 r. Krzysztof Goldman otrzymał medal „Laur Bezpieczeństwa” za zasługi dla bezpieczeństwa pracy. Jako były Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie i jako nadinspektor nie szczędził czasu dla stowarzyszenia. Czynnie uczestniczył prowadząc szkolenia dla pracown ików służby bhp, życzliwy, realnie patrzący na świat i podejście do ochrony pracy. Obecnie członek ospsbhp Oddziału Lublin.

Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin 3 Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin Goldman Krzysztof Laur bezpieczenstwa 2019 Lublin 2

Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 50b
65-516 Zielona Góra

Adres do korespondencji

Zakęcie 74,
67-106 Otyń

tel.: 603 369 752

e-mail: j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl

Administratorzy strony