Drukuj

Nagroda Laur Bezpieczeństwa

NAGRODA "LAUR BEZPIECZEŃSTWA"

za aktywną działalność w organizowaniu

bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy

 

W związku z finalizacją projektu Nagrody ustanowionej Uchwałą Zarządu OSPSBHP Oddziału Zielona Góra z dnia 31.03.2014 ustalono zasady i tryb ich przyznawania:

Nagrody „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” są przyznawane dla wyróżniających się pracowników służby bhp, członków OSPSBHP, pracodawców oraz ludzi nauki i medycyny pracy za szczególne osiągnięcia na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Celem utworzenia Nagrody jest szeroka promocja pracy pracowników służby bhp, wyróżnienie pracodawców i ludzi którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Statuetki i medale Nagrody niosą hasło:
SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO
co w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza:
BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAJWYŻSZYM PRAWEM, NIECH BĘDZIE

medal laur bezpieczenstwaNagrody są finansowane z funduszy Oddziału Lubuskiego OSPSBHP, firm, pracodawców i osób zainteresowanych propagowaniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego dla człowieka miejsca pracy na specjalne, celowe konto bankowe.

Nagroda „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” jest wyróżnieniem niematerialnym. Jest przyznawana w formie; statuetki oraz medali.

Zasady przyznawania nagród oraz kapitułę nagrody określa regulamin.